Wat is een oproepcontract?

Antwoord:

Oproepcontracten zijn bedoeld voor onvoorzienbare en onplanbare situaties en niet voor reguliere of planbare arbeid. Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten. Oproepkrachten gaan pas werken als de werkgever hen oproept. U verdient als oproepkracht dus geen vast maandloon. Er zijn drie soorten oproepcontracten:

Oproepcontract met voorovereenkomst

 • U mag na een oproep zelf beslissen of u gaat werken;
 • Voor elke periode dat u wordt opgeroepen krijgt u een nieuw tijdelijk contract;
 • De werkgever betaalt u loon voor de gewerkte uren;
 • Bij 4 opeenvolgende contracten kan er een vast dienstverband ontstaan. Dat is afhankelijk van de perioden tussen de opeenvolgende contracten.

Nul-urencontract

 • U moet aan het werk als u wordt opgeroepen;
 • U hebt een doorlopend arbeidscontract, maar geen afspraak over het aantal uren dat u werkt;
 • Bovenstaande afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. Na die 6 maanden moet de werkgever u loon doorbetalen, ook als er geen of minder werk is. Tenzij daarover andere afspraken gemaakt zijn in de CAO die van toepassing is. De hoogte van de doorbetaling wordt bepaald door het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste 3 maanden.

Per 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. De overheid wil nul-urencontracten zoveel mogelijk terugdringen tot onvoorzienbare en onplanbare situaties, Nul-urencontracten zijn niet bedoeld voor voor reguliere of planbare arbeid.

Min-maxcontract

 • U heeft recht op een minimum aantal uren werk per week, maand of jaar: de garantie-uren;
 • De werkgever betaalt de garantie-uren altijd uit. Ook als u niet hebt gewerkt;
 • U kunt daarnaast met uw werkgever afspreken hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent;
 • U bent verplicht deze uren, na een oproep, ook te werken.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend