Wat is een ondertoezichtstelling?

Antwoord:

Een ondertoezichtstelling (ots) beperkt het gezag van de ouders over hun kind. Het doel van een ots is ervoor te zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert.

Als in uw gezin ernstige opvoedingsproblemen voorkomen die de ontwikkeling van uw kind belemmeren, dan kan de rechter uw kind onder toezicht stellen. Dit gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplichte hulp krijgt. De rechter stelt dan een gezinsvoogd aan. De gezinsvoogd ondersteunt u bij de opvoeding van uw kind. Zowel u als uw kind moeten zich aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd houden. Een goede gezinsvoogd doet dat zo veel mogelijk in onderling overleg. Kunnen u en de gezinsvoogd het niet eens worden, dan kunt u het geschil aan de kinderrechter voorleggen. Ook als u het niet eens bent met de aanwijzing van de gezinsvoogd, kunt u de kinderrechter vragen de aanwijzing te laten vervallen.

Een ondertoezichtstelling is de meest opgelegde kinderbeschermingsmaatregel die er is en duurt een jaar. Na een jaar kan de ots verlengd worden. Ook kan de ots tussentijds worden opgeheven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2012

Stuur door aan een vriend