Wat is een ondertoezichtstelling?

Antwoord:

Een ondertoezichtstelling (ots) beperkt het gezag van de ouders over hun kind. Het doel van een ots is ervoor te zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert. Een ondertoezichtstelling is de meest opgelegde kinderbeschermingsmaatregel die er is en duurt een jaar. Na een jaar kan de ots verlengd worden. Ook kan de ots tussentijds worden opgeheven.

Rechter stelt gezinsvoogd aan

Komen in een gezin ernstige opvoedingsproblemen voor, die de ontwikkeling van het kind belemmeren? Dan kan de rechter dat kind onder toezicht stellen. Dit gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor het kind noodzakelijk is dat het gezin verplichte hulp krijgt. De rechter stelt dan een gezinsvoogd aan. De gezinsvoogd ondersteunt bij de opvoeding van het kind. Zowel de ouder(s) als het kind moeten zich aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd houden. Een goede gezinsvoogd doet dat zo veel mogelijk in onderling overleg.

Is er verschil van mening? Dan kunt u het geschil aan de kinderrechter voorleggen. Ook als u het niet eens bent met de aanwijzing van de gezinsvoogd, kunt u de kinderrechter vragen de aanwijzing te laten vervallen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend