Wat is een ondernemingsraad?

Antwoord:

De ondernemingsraad (OR) is een commissie, bestaande uit leden die worden gekozen door de werknemers. Een werknemer mag zich kandidaat stellen voor de OR als deze langer dan 1 jaar bij de onderneming in dienst is. Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet elke onderneming met 50 of meer werknemers een OR hebben.

De OR behartigt de belangen van werknemers en controleert of de onderneming zich houdt aan wetgeving en cao’s. De OR heeft het recht om te spreken tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ook heeft de OR van bedrijven met meer dan 100 werknemers het recht op inzage in de beloningen en arbeidsvoorwaarden van het management.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend