Wat is een officierszitting?

Antwoord:

Tijdens een officierszitting krijgt u de mogelijkheid om een schikking te accepteren. De officier van justitie doet u een voorstel voor een straf die hij u wil aanbieden. Als u de straf accepteert, wordt de zaak niet voorgelegd aan de strafrechter.

Accepteert u de straf niet? Dan komt uw zaak bij de strafrechter. Vaak zal de officier van justitie een zwaardere straf eisen bij de strafrechter.

Op een officierszitting wordt niet ingegaan op de aard van het strafbaar feit waarvan u verdacht wordt, uw persoonlijke omstandigheden en andere mogelijk relevante zaken. U bent niet verplicht om naar een officierszitting toe te gaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend