Wat is een numerus fixus in het hoger onderwijs (ho)?

Antwoord:

Een numerus fixus betekent dat er maar een beperkt aantal studenten toegelaten kan worden tot een bepaalde opleiding. Bijvoorbeeld als er voor een opleiding maar een beperkt aantal plaatsen is. Ook wordt een numerus fixus ingesteld om te zorgen dat er geen overschot ontstaat aan afgestudeerden in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt.

De onderwijsinstelling bepaalt de numerus fixus op verschillende manieren:

  • door te kijken naar eindexamencijfers
  • door zelf studenten te selecteren
  • door te loten
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2013

Stuur door aan een vriend