Wat is een negatief kiesregister?

Antwoord:

In een negatief kiesregister staan de namen van de personen die geen geldige stempas hebben en dus niet kiesgerechtigd zijn. Dit kiesregister moet op de dag van stemming in alle stembureaus aanwezig zijn en op tafel liggen. De burgemeester moet hiervoor zorgen.

Een stempas is ongeldig als:

  • deze is ingeruild voor een kiezerspas of een briefstembewijs;
  • in plaats daarvan een volmachtbewijs is afgegeven;
  • op verzoek van de kiezer een vervangende stempas is uitgereikt, bijvoorbeeld omdat hij zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat de stempas hem nooit heeft bereikt;
  • deze ten onrechte is verstrekt of is verstrekt aan iemand die tussen de dag van verzending en de dag van stemming is overleden;
  • deze is ontvreemd, of om andere reden onrechtmatig in omloop is, bijvoorbeeld door een fout tijdens de productie of distributie.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-07-2016

Stuur door aan een vriend