Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.) en wanneer is deze verplicht?

Antwoord:

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) beschrijft de milieugevolgen van een plan of project en de (milieuvriendelijkere) alternatieven. Een m.e.r. is verplicht bij plannen of projecten waarbij eventueel ernstige nadelige milieugevolgen kunnen ontstaan.

Zo is een m.e.r. onder andere verplicht bij:

  • de bouw van olieraffinaderijen;
  • de bouw van kerncentrales;
  • de bouw van chemische installaties;
  • de aanleg van auto(snel)wegen;
  • de aanleg van spoorwegen;
  • de aanleg van vliegvelden;
  • de aanleg van pijpleidingen voor gas of olie;
  • de aanleg van(stuw)dammen;
  • de aanleg van een golfbaan.

Meer informatie over de milieueffectrapportage vindt u in de dossiers op de websites van het ministerie van VROM en InfoMil.

Met vragen over de m.e.r. kunt u terecht bij de helpdesk InfoMil.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend