Wat is een machtiging gesloten jeugdzorg?

Antwoord:

Soms is het voor een jongere en/of voor zijn omgeving beter dat de jongere (tijdelijk) in een gesloten omgeving verblijft. Dat kan het geval zijn bij ernstige groei- of opvoedingsproblemen. Een rechter kan dan besluiten om over te gaan tot ondertoezichtstelling (OTS) of een machtiging gesloten jeugdzorg. Een jeugdige kan alleen in een instelling voor gesloten jeugdzorg worden geplaatst als de kinderrechter dit uitdrukkelijk in een machtiging bepaalt. De kinderrechter kan een dergelijke machtiging alleen afgeven als voldaan wordt aan 3 voorwaarden:

  • De jongere heeft ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft.
  • De opgroei- of opvoedingsproblemen belemmeren zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig.
  • Gesloten jeugdzorg in verband met deze problemen is noodzakelijk om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of door anderen zal worden onttrokken.

Alleen als aan alle 3 deze voorwaarden is voldaan, mag de kinderrechter een machtiging voor gesloten jeugdzorg afgeven. Jongeren worden dan in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst. Deze instellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend