Wat is een leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)?  

Antwoord:

Een leerweg is de manier waarop een leerling in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) de bovenbouw invult. In de bovenbouw, ofwel de laatste 2 jaar van het vmbo, wordt de leerling voorbereid op een vervolgopleiding. Een leerling kiest de leerweg die het best bij hem past. Dit heeft te maken met de manier van leren: meer praktisch of meer theoriegericht.

4 leerwegen

Er zijn 4 leerwegen in het vmbo:

1. Theoretische leerweg

2. Gemengde leerweg

3. Kaderberoepsgerichte leerweg

4. Basisberoepsgerichte leerweg

Theoretische leerweg

Deze leerweg is voor leerlingen die niet veel moeite hebben met studeren en die nog geen specifieke beroepsopleiding willen kiezen. De theoretische leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Sommige leerlingen kunnen doorstromen naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).

Gemengde leerweg

Een gemengde leerweg is voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren, maar die zich ook gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

Kaderberoepsgerichte leerweg

In deze leerweg leert een leerling vooral door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).

Basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg is voor leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld. In deze leerweg is een leer-werktraject mogelijk (leren en werken). De leerling gaat dan aan het werk bij een leerbedrijf en vult op die manier het grootste deel van de opleiding in.

Meer informatie

De Onderwijsgids voortgezet onderwijs bevat meer informatie over de leerwegen in het vmbo.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend