Wat is een handelingsplan en wat staat er in?  

Antwoord:

Een handelingsplan beschrijft hoe de school een kind dat aangepast onderwijs nodig heeft, gaat begeleiden. Het gaat dan om een kind met leerlinggebonden financiering (lgf of rugzakje) of een kind in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het handelingsplan staat wat het kind het komend schooljaar moet leren, op welke manier de school dit wil aanpakken en wie wat doet. Ook staat erin op welke manier de voortgang van het kind gemeten wordt. Het handelingsplan wordt elk jaar opnieuw bekeken en aangepast. U stemt als ouder in met het handelingsplan door het te ondertekenen. De school hoeft geen financiële verantwoordelijkheid over de besteding van de rugzak aan u af te leggen. Dat moet alleen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer informatie over het handelingsplan is te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs en in de brochure Een handelingsplan op school.

Als u over het handelingsplan een conflict hebt met de school, kunt u voor advies en bemiddeling terecht bij de onderwijsconsulenten. U kunt ook een klacht indienen. Iedere school heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie. Ook kunt u een klacht melden bij de Inspectie van het Onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2014

Stuur door aan een vriend