Wat is een handelingsplan en wat staat er in?  

Antwoord:

Met de invoering van de Wet passend onderwijs is het handelingsplan vervangen door het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP kijkt meer naar de doelen op de lange termijn aan het einde van de schoolloopbaan en naar wat er nodig is om die doelen te halen. De school stelt het OPP op in overleg met de ouders. Ouders hebben instemmingsrecht met het 'handelingsdeel', niet met het uitstroomperspectief.

Als u over het handelingsplan een conflict hebt met de school, kunt u voor advies en bemiddeling terecht bij de onderwijsconsulenten. Op de website Geschillen passend onderwijs vindt u een online wegwijzer waarmee u kunt bepalen hoe uw geschil bij de juiste instantie terecht komt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend