Wat is een gouden handdruk of ontslagvergoeding?

Antwoord:

Per 1 juli 2015 treden de bepalingen over ontslag van de Wet werk en zekerheid in werking. In de plaats van een ontslagvergoeding komt een transitievergoeding in geval van ontslag na een dienstverband van 2 jaar of langer. 

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000 bruto.

Berekening van aantal dienstjaren

Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van uw arbeidsovereenkomst.

Hoofdregel berekening dienstjaren

De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Berekening dienstjaren 50-plussers

Bent u bij uw ontslag 50 jaar of ouder en minstens 10 jaar in dienst geweest? Dan geldt tijdelijk een andere regel tot 2020.

Dienstjaren bij tijdelijke contracten

Heeft u opvolgende (tijdelijke) contracten bij uw eigen werkgever of opvolgende werkgevers gehad? Dan worden deze arbeidsovereenkomsten voor de berekening van het aantal dienstjaren opgeteld. Tussen de overeenkomsten mogen maximaal 6 maanden liggen.

Kleine werkgevers: aantal dienstjaren

Bent u werkzaam bij een werkgever met minder dan 25 werknemers (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin u wordt ontslagen)? En is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie? Dan kan onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. De voorwaarden staan in de Ontslagregeling. Dit geldt tot 2020.

In dienst voor uw 18e: berekenen dienstjaren

Bent u in dienst getreden voordat u 18 werd? Dan tellen de maanden voor de leeftijd van 18 jaar waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Overgangsregeling berekening dienstjaren

Er is een overgangsregeling die geldt voor de volgende situaties:

  • Einde vaste arbeidsovereenkomst
    Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015? Dan tellen ze - in afwijking van de hoofdregel - alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal 3 maanden. Of een andere termijn die gold op basis van de cao.
  • Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst
    Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012? Dan tellen ze - in afwijking van de hoofdregel - alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal 3 maanden. Of een andere termijn die gold op basis van de cao.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend