Wat is een gezinsvervangend tehuis (gvt)?

Antwoord:

Een gezinsvervangend tehuis (gvt) is een woning voor volwassenen (18+) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het gaat om personen die redelijk zelfstandig zijn en overdag niet thuis zijn: ze bezoeken dagopvang of speciaal onderwijs. In een gvt worden de bewoners ondersteund door een vaste groep begeleiders.

In een gezinsvervangend tehuis wonen meestal zo'n 15 tot 25 mensen. Het huis is opgedeeld in groepen van 6 tot 8 mensen. Meestal ligt het tehuis in een gewone woonwijk. Elke bewoner heeft een eigen, vaste mentor. Naast een gemeenschappelijke woonkamer heeft iedere bewoner een eigen kamer.

Soms zijn er aparte locaties voor mensen die weinig begeleiding nodig hebben. In zo’n ‘dependance’ wonen 3 tot 6 mensen. Vaak is deze woonvorm een opstap naar begeleid zelfstandig wonen.

Voor het wonen in een gvt is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kindergezinsvervangend tehuis (kgvt)

Er zijn aparte gezinsvervangende tehuizen voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar. Soms kunnen hier ook kinderen met een meervoudig beperking terecht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend