Wat is een dyslexieverklaring en hoe kom ik er aan?

Antwoord:

Een dyslexieverklaring is een document dat bewijst dat een leerling dyslectisch is. De verklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Met aanpassingen of hulpmiddelen kunnen leerlingen met dyslexie namelijk op hun eigen manier onderwijs volgen of examen doen. In het basisonderwijs is een dyslexieverklaring echter niet noodzakelijk en kunnen leerlingen met leesproblemen gerichte ondersteuning krijgen.

Alleen een specialist op het gebied van leerstoornissen - zoals een psycholoog of orthopedagoog - kan een dyslexieverklaring afgeven.

Meer informatie

De schoolbegeleidingsdienst kan uw vragen over de dyslexieverklaring beantwoorden. Bij de school van uw kind kunt u navragen met welke schoolbegeleidingsdienst wordt samengewerkt. Informatie over het aanvragen van een dyslexieverklaring vindt u bij het Steunpunt Dyslexie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend