Wat is een centraal stembureau?

Antwoord:

Een centraal stembureau stelt de officiële verkiezingsuitslag vast.

Andere taken van een centraal stembureau zijn:

  • namen van politieke partijen registeren;
  • geldigheid van de lijstencombinaties beoordelen;
  • nummering van de kandidatenlijsten.

Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement

Bij verkiezingen voor Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement worden de stemtotalen van de verschillende hoofdstembureaus doorgegeven aan 1 centraal stembureau: de Kiesraad. De Kiesraad stelt de officiële verkiezingsuitslag vast.

Gemeenteraad

Voor gemeenteraadsverkiezingen fungeren de hoofdstembureaus ook als centraal stembureau.

Provinciale Staten

Ook bij provinciale verkiezingen fungeren de hoofdstembureaus als centraal stembureau. Dit ligt anders als een provincie uit meerdere kieskringen bestaat. In dat geval is er voor elke kieskring een apart hoofdstembureau.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend