Wat is een briefstembureau?

Antwoord:

Een briefstembureau is een stembureau op een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Nederlandse kiezers die wonen in een land waar een briefstembureau is en die per brief willen stemmen, sturen hun stembiljet naar het briefstembureau in het desbetreffende land.

Briefstemmers die wonen in een land waar geen briefstembureau is, sturen hun stembiljet naar de gemeente Den Haag of naar een briefstembureau in een nabij gelegen land.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend