Wat is een blanco stem bij verkiezingen?

Antwoord:

Een blanco stem is een stembiljet waarop geen enkel vakje is aangekruist. Als u dat wilt, kunt u blanco stemmen.

Een blanco stem heeft geen enkele invloed op de zetelverdeling, net als niet-stemmen. Bij de berekening van de uitslag tellen alleen de op de kandidaten uitgebrachte stemmen mee.

Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.

Het aantal blanco stemmen wordt door de stembureaus apart geregistreerd, net als het aantal ongeldige stemmen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend