Wat is een bestemmingsplan?

Antwoord:

Een bestemmingsplan beschrijft hoe de grond en de bouwwerken erop moeten worden gebruikt. Het kan gaan over laagbouw of hoogbouw, waar scholen mogen staan,of hoeveel ruimte gereserveerd is voor tuinen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • een kaart van het gebied waarop de bestemmingen zijn ingetekend;
  • voorschriften voor bebouwing en gebruik;
  • een toelichting die aangeeft waarom en hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen.

Wijzigen

Wilt u de grond anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u iets wilt bouwen of verbouwen, zoals een garage, een patio of een tuin.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend