Wat is een beoordelingsgesprek?

Antwoord:

In een beoordelingsgesprek vertelt de leidinggevende een medewerker hoe zijn of haar functioneren en prestaties van de afgelopen periode beoordeeld zijn. Alles wat belangrijk is voor het functioneren in de voorafgaande periode moet worden meegewogen. Ook de resultaten van de afspraken die in vorige functioneringsgesprekken zijn gemaakt. Het is belangrijk dat de medewerker van tevoren weet waarop wordt beoordeeld.

De beoordeling kan gevolgen hebben voor het salaris, een bonus of de aanstelling. In een cao of personeelsreglement kunnen afspraken staan over de procedure rond de beoordelingsgesprekken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-07-2016

Stuur door aan een vriend