Wat is een bedrijfschap?

Antwoord:

Een bedrijfschap is een publiekrechtelijke organisatie van bedrijven die in dezelfde branche werken. Ze worden opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en behartigen de belangen van de bedrijven in hun branche. Bedrijven binnen een branche waar een bedrijfschap is, zijn verplicht aangesloten bij het bedrijfschap en betalen voor hun lidmaatschap een verplichte heffing. De hoogte daarvan is afhankelijk van de omzet van het bedrijf.

Er zijn in Nederland 6 bedrijfschappen:

  • Bedrijfschap Afbouw;
  • Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
  • Hoofdbedrijfschap Ambachten;
  • Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
  • Bedrijfschap Horeca en Catering;
  • Bosschap.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Stuur door aan een vriend