Wat is een Associate degree (Ad) in het hoger beroepsonderwijs (hbo)?  

Antwoord:

Een Associate degree (Ad) is de naam van een opleiding en een diploma op het niveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo). De opleiding duurt minimaal 2 jaar en heeft een omvang van 120 studiepunten. Om toegelaten te worden tot een Ad gelden dezelfde eisen als voor toelating tot een hbo-bacheloropleiding. Ook als u een relevant diploma heeft op niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo-niveau 4) kunt u toegelaten worden.

U kunt zich voor een Ad-programma aanmelden via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend