Wat is een arbeidsovereenkomst?

Antwoord:

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever.

In de arbeidsovereenkomst verplicht u zich als werknemer in dienst van de werkgever persoonlijk arbeid te verrichten. De werkgever verplicht zich om u voor deze arbeid te betalen. In het arbeidscontract worden verder allerlei zaken vastgelegd, zoals het aantal uren dat u werkt, de hoogte van uw loon, het aantal vakantiedagen enzovoort.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend