Wat is een arbeidsomstandighedengesprek?   

Kort antwoord:

Antwoord:

Een arbeidsomstandighedengesprek is een gesprek met iemand die deskundig is op het gebied van arbodienstverlening, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hogere-veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige of een deskundige werknemer (preventiemedewerker).

U kunt een arbeidsomstandighedengesprek zelf aangaan, maar uw leidinggevende kan u dit ook aanraden. Alle informatie die u mondeling of schriftelijk aan de deskundige van de arbodienstverlening geeft, is vertrouwelijk. Iedereen die op zijn werk problemen heeft, kan zo'n gesprek aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-12-2012

Stuur door aan een vriend