Wat is een arbeidsomstandighedengesprek?   

Antwoord:

Een arbeidsomstandighedengesprek is een gesprek met iemand die deskundig is op het gebied van arbodienstverlening, zoals een:
bedrijfsarts,

  • arbeidshygiënist,
  • hogere-veiligheidskundige,
  • arbeids- en organisatiedeskundige of
  • een deskundige werknemer (preventiemedewerker).

U kunt een arbeidsomstandighedengesprek zelf aangaan, maar uw leidinggevende kan u dit ook aanraden. Alle informatie die u mondeling of schriftelijk aan de deskundige van de arbodienstverlening geeft, is vertrouwelijk. Iedereen die op zijn werk problemen heeft, kan zo'n gesprek aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend