Wat is een algemene tegemoetkoming uit de Wtcg?

Antwoord:

Dit was een tegemoetkoming in de kosten voor mensen met een chronische ziekte of handicap vanuit de overheid.

De algemene tegemoetkoming Wtcg is afgeschaft. Het CAK betaalt eind 2014 de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. In plaats van de Wtcg gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2014

Stuur door aan een vriend