Wat is een algemene tegemoetkoming uit de Wtcg?

Antwoord:

Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor mensen met een chronische ziekte of handicap vanuit de overheid. De reden is dat leven met een chronisch zieke of handicap vaak extra kosten met zich meebrengt.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit de Wtcg moet wel aan bepaalde worden voldaan. Als u aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u jaarlijks een algemene tegemoetkoming via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend