Wat is de wettelijke hoogte van het lesgeld, cursusgeld en collegegeld?

Antwoord:

De wettelijke hoogte van het lesgeld, cursusgeld en collegegeld verschilt per schoolsoort. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn gratis. Voor de andere schoolsoorten worden jaarlijks wettelijke bedragen vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de leerling en het type opleiding.

Lesgeld middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld. Is uw kind op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan moet u lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld verandert jaarlijks.

Collegegeld hoger onderwijs

In het hoger onderwijs moet u collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een door de overheid gesubsidieerde hoger onderwijsinstelling is het collegegeld voor bepaalde groepen wettelijk vastgesteld. Bij DUO vindt u de huidige tarieven en de manieren van betalen.

Lesgeld volwassenenonderwijs (vavo)

De hoogte van het lesgeld voor volwassenenonderwijs (vavo) is afhankelijk van het aantal uren onderwijs. Meer informatie vindt u bij DUO.

Cursusgeld Nederlands als tweede taal (NT2)

Ook hier vindt u de actuele tarieven bij DUO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend