Wat is de wettelijke hoogte van het lesgeld, cursusgeld en collegegeld?

Antwoord:

De wettelijke hoogte van het lesgeld, cursusgeld en collegegeld verschilt per schoolsoort. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn gratis. Voor de andere schoolsoorten worden jaarlijks wettelijke bedragen vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd van de leerling en het type opleiding.

Lesgeld voltijds middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld. Is uw kind op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan moet u lesgeld betalen. Voor het schooljaar 2011/2012 is dit € 1.043,-.

Cursusgeld deeltijd mbo

Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld. Is uw kind op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan moet u lesgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de deeltijdopleiding.

  • Voor niveau 1 en 2 is het cursusgeld voor het schooljaar 2011/2012: € 216,-.
  • Voor niveau 3 en 4 is het cursusgeld voor het schooljaar 2011/2012: € 524,-.

Collegegeld hoger onderwijs

In het hoger onderwijs moet u collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een door de overheid gesubsidieerde hoger onderwijsinstelling is het collegegeld voor bepaalde groepen wettelijk vastgesteld.

  • Het wettelijk collegegeld voor het schooljaar 2011/2012 bedraagt: € 1.713,-
  • Het wettelijk collegegeld voor een deeltijd of duale opleiding bedraagt voor het studiejaar 2011/2012 tussen de 961 en 1.713 euro. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Lesgeld volwassenenonderwijs (vavo)

De hoogte van het lesgeld voor volwassenenonderwijs (vavo) is:

  • in voltijd, schooljaar 2011/2012: € 1.043,-.
  • in deeltijd, schooljaar 2011/2012: € 0,68 per 45 minuten onderwijs

Cursusgeld Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het schooljaar 2011/2012 is het cursusgeld:

  • voor NT2-I: € 291,-
  • voor NT2-II: € 524,-.

Meer informatie

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld en cursusgeld vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend