Wat is de Wet op de lijkbezorging? 

Antwoord:

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor de lijkschouw en voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriële regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels.

Op 1 januari 2010 is er een wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. De nieuwe regels zijn:

  • verlenging van de termijn voor begraven en cremeren naar 6 werkdagen
  • de mogelijkheid een particulier graf voor minimaal 10 jaar uit te geven
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend