Wat is de Wet BIBOB?

Antwoord:

De Wet BIBOB is de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet staat overheden toe om de achtergrond van een bedrijf of persoon te onderzoeken bij het:

  • afgeven van een vergunning
  • afgeven van een subsidie
  • gunnen van een overheidsopdracht.

Het doel van de wet is om te voorkomen dat de overheid ongewild malafide of criminele organisaties ondersteunt. Het bureau BIBOB voert een onderzoek uit naar de integriteit van de aanvragers van vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten. Aan de hand van dit onderzoek brengt het bureau een advies uit (bijvoorbeeld aan de gemeente).

Als blijkt dat er al eerder criminele feiten hebben plaatsgevonden of dat er geld is witgewassen dat afkomstig is uit strafbare feiten, kan de vergunning, subsidie of opdracht worden geweigerd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend