Wat is de voor- en achterkantbenadering bij het (ver)bouwen van een woning?

Antwoord:

Bouwen aan de voorkant van de woning (en bij hoekwoningen ook aan de zijkant), heeft meer invloed op de kwaliteit van de leefomgeving dan bouwen aan de achterkant. Aan de voor- en zijkant mag u dus minder snel bouwvergunningsvrij bouwen dan aan de achterkant van de woning. Het is dus belangrijk waar u gaat (ver)bouwen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend