Wat is de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG)?

Antwoord:

De regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) geeft financiële steun aan ouders die een ernstig ziek of gehandicapt kind thuis opvoeden. Ouders ontvangen de TOG ontvangen naast de kinderbijslag.

Om de TOG te kunnen krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u meer informatie hierover.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-04-2014

Stuur door aan een vriend