Wat is de taak van de vergunninghouder tijdens de buitenlandse adoptieprocedure?  

Antwoord:

Het is de taak van de vergunninghouder te bemiddelen tijdens de buitenlandse adoptieprocedure. Vergunninghouders zijn organisaties die hiervoor speciaal een vergunning hebben gekregen van het ministerie van Justitie.

Bemiddelingsfase tijdens adoptieprocedure

Een onderdeel van de adoptieprocedure is de bemiddelingsfase. In deze fase kunt u te maken krijgen met een vergunninghouder. De vergunninghouder kent de regels, de procedure, hij weet de weg in het buitenland en beschikt in het buitenland over de juiste contactpersonen. Alleen organisaties die de juiste vergunning hebben, mogen bemiddelen bij de plaatsing van kinderen die geadopteerd worden uit het buitenland.

Klachtenregeling vergunninghouders

Wanneer u niet tevreden bent over het gedrag van de vergunninghouder, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie (KVIA). De klacht wordt beoordeeld door een onafhankelijke klachtencommissie.

Meer informatie

De adresgegevens van alle vergunninghouders en een overzicht van de landen waarvoor zij bemiddelen vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-04-2015

Stuur door aan een vriend