Wat is de taak van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting)?

Antwoord:

De taken van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) zijn vastgelegd in de Mediawet. Daarin staat dat de NOS programma's voor radio en televisie moet maken met een algemeen dienstverlenend karakter, die beter gezamenlijk tot stand kunnen worden gebracht.

Programma's volgens de Mediawet

De programma's van de NOS zijn programma's:

 • met een hoge frequentie en een vaste regelmaat;
 • met een algemeen dienstverlenend karakter;
 • die met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kunnen worden gebracht.

Daarnaast verzorgt de NOS Teletekst voor de landelijke publieke mediadienst.

Mediabesluit

In het Mediabesluit worden deze programma's verder uitgewerkt. De NOS verzorgt in ieder geval het volgende media-aanbod:

 • dagelijkse nieuwsvoorziening;
 • verslaggeving over Nederlandse en Europese parlementaire aangelegenheden;
 • verslaggeving van nationale feest- en gedenkdagen;
 • actuele sportverslaggeving, waaronder in ieder geval de competitie- en bekerwedstrijden en internationale evenementen;
 • verslaglegging van andere nationale en internationale gebeurtenissen van bijzondere aard, waaronder staatsbezoeken;
 • nieuwsvoorziening voor de jeugd;
 • nieuwsvoorziening voor doven en slechthorenden en
 • aanbod van dienstverlenende aard, waaronder informatie ten behoeve van scheepvaart, verkeer, visserij en land- en tuinbouw.´╗┐
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-03-2015

Stuur door aan een vriend