Wat is de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Antwoord:

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van de volksverzekeringen in Nederland. In opdracht van de overheid betaalt de SVB onder andere de kinderbijslag, het AOW-pensioen en de uitkeringen volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend