Wat is de schakelklas in het basisonderwijs?  

Antwoord:

In een schakelklas krijgen kinderen met een taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs, zodat ze in het reguliere onderwijs beter kunnen meekomen en makkelijker kunnen doorstromen naar het voortgezet ondewijs. De basisschool maakt afspraken met de gemeente over bijvoorbeeld de groepsgrootte en de selectie van leerlingen. Ouders moeten toestemming geven voor het plaatsen van hun kind in een schakelklas.

Het kind kan volledig onderwijs in een schakelklas volgen (voltijd schakelklas) of na schooltijd (verlengde schooldag) of minimaal 8 uur per week in combinatie met het reguliere onderwijs.

Voor meer informatie over de schakelklas, kunt u terecht op de basisschool van uw kind. U kunt ook de website www.schakel-klassen.nl raadplegen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend