Wat is de rol van UWV in Nederland?

Antwoord:

UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de sociale verzekeringswetten uit (zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet).

De belangrijkste taken van UWV zijn:

  • Werk en re-integratie: UWV helpt u uw werk te behouden of nieuw werk te vinden.
  • Sociaal-medische en arbeidskundige beoordelingen en adviezen uitbrengen 
  • Uitkeringen: UWV beoordeelt of u recht heeft op een uitkering en betaalt deze uit.
  • Voorzieningen: UWV zorgt voor voorzieningen als u die nodig heeft.
  • Gegevensbeheer: UWV zorgt ervoor dat werkgevers nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven.

 

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-12-2014

Stuur door aan een vriend