Wat is de rol van het UWV in Nederland?

Antwoord:

Het UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de sociale verzekeringswetten uit (zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet).

De belangrijkste taken van het UWV zijn:

  • Werk en re-integratie: het UWV helpt u uw werk te behouden of nieuw werk te vinden.
  • Uitkeringen: het UWV beoordeelt of u recht heeft op een uitkering en betaalt deze uit.
  • Voorzieningen: het UWV zorgt voor voorzieningen als u die nodig heeft.
  • Gegevensbeheer: het UWV zorgt ervoor dat werkgevers nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-03-2014

Stuur door aan een vriend