Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs (so)?

Antwoord:

De onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs (so) helpt u bij het vinden van een geschikte speciale school voor uw kind. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen. Ze zijn gespecialiseerd op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. U kunt alleen een onderwijsconsulent inschakelen als andere instanties u niet verder kunnen helpen.

Inschakelen onderwijsconsulent

U kunt bij een onderwijsconsulent terecht voor advies en begeleiding als:

  • u voor uw kind geen geschikte speciale school kunt vinden ondanks de extra middelen uit de leerlinggebonden financiering (lgf of ‘rugzakje') of ondanks de indicatie voor speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • uw kind langdurig thuiszit (minimaal 4 schoolweken) zonder uitzicht op een plaats en zonder resultaat vanuit het project Herstart. Informatie over dit project vindt u via de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs, (de voormalige WEC-Raad).

U hoeft niet te betalen voor advies en bemiddeling door een onderwijsconsulent.

Meer informatie

Meer informatie over het raadplegen van een onderwijsconsulent kunt u vinden via  www.onderwijsconsulenten.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-07-2012

Stuur door aan een vriend