Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?

Antwoord:

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. U kunt een onderwijsconsulent inschakelen als er een probleem is met het plaatsen van uw kind op een passend onderwijsaanbod. Ook kunt u bij de onderwijsconsulent terecht als uw (leerplichtig) kind langer dan 4 weken thuis zit en er geen uitzicht is op terugkeer naar de school waar uw kind ingeschreven staat en er door deze school geen ander passend onderwijs kan worden geadviseerd.

Meer informatie

Meer informatie over het raadplegen van een onderwijsconsulent kunt u vinden via www.onderwijsconsulenten.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend