Wat is de rol van de casemanager bij uw re-integratie?

Antwoord:

De casemanager bewaakt de gemaakte afspraken over uw re-integratie. De rol van casemanager kan variëren van een meer administratieve tot een meer procesmatige invulling. Bij de procesmatige invulling speelt de casemanager een actievere rol. Hij is dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bewaken van de mate waarin de verschillende partijen (werkgever, werknemer, arbodienst, behandelaars) hun deel van de afgesproken acties nakomen, en het regelmatig evalueren en bijstellen van het re-integratieplan.

In veel gevallen zal de casemanager de direct leidinggevende zijn of een P&O adviseur, maar het is ook mogelijk om via een re-integratiebedrijf of arbodienst een casemanager in te huren. Een casemanager is in elk geval het aanspreekpunt voor:

  • de zieke werknemer over de verzuimbegeleiding en de re-integratieactiviteiten
  • de arbodienst en/of bedrijfsarts
  • de werkgever of de direct leidinggevende van de zieke werknemer

Een casemanager aanstellen en hem of haar goed laten functioneren is de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Uitbesteden aan bijvoorbeeld de arbodienst ontslaat de werkgever niet van deze verantwoordelijkheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-09-2011

Stuur door aan een vriend