Wat is de rol van de casemanager bij uw re-integratie?

Antwoord:

De casemanager bewaakt de afspraken die u en uw werkgever in het Plan van Aanpak hebben gemaakt over uw re-integratie. U en uw werkgever bepalen samen wie de casemanager is. Dat kan een direct leidinggevende zijn, een collega of een casemanager van een re-integratiebedrijf of arbodienst. De casemanager bewaakt of het doel uit het Plan van Aanpak wordt bereikt en of alle partijen de afspraken nakomen. Bijvoorbeeld over werkplekaanpassingen, aanpassen van uw taken, over uw therapie of behandeling of over het volgen van een opleiding of een cursus. Een casemanager is in elk geval het aanspreekpunt voor:

  • de zieke werknemer over de verzuimbegeleiding en de re-integratieactiviteiten;
  • de arbodienst en/of bedrijfsarts;
  • de werkgever of de direct leidinggevende van de zieke werknemer.

Een casemanager aanstellen en hem of haar goed laten functioneren is de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Uitbesteden aan bijvoorbeeld de arbodienst ontslaat de werkgever niet van deze verantwoordelijkheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend