Wat is de relatie tussen milieueffectrapportage (m.e.r.) en de watertoets?

Antwoord:

Informatie die wordt verzameld voor de watertoets is vaak ook van belang voor de m.e.r.-procedure.

De watertoets houdt rekening met waterhuishoudkundige belangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek komen. Het doel van de watertoets is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het al bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Informatie die verzameld wordt voor de watertoets is vaak ook belangrijk voor de m.e.r.-procedure. De commissie adviseert in dat geval om deze informatie in de m.e.r. op te nemen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2015

Stuur door aan een vriend