Wat is de rechtskracht van een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens?

Antwoord:

Partijen zijn niet verplicht zich aan het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens te houden, maar doen dat in de praktijk vaak wel.

Wordt het oordeel niet opgevolgd? Dan kunt u de zaak voorleggen aan een rechter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-08-2016

Stuur door aan een vriend