Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

De prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is een vorm van studiefinanciering voor studenten die een opleiding volgen op niveau 3 of 4 van het mbo. Als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt, hoeft u de prestatiebeurs niet terug te betalen. U krijgt de prestatiebeurs voor 4 jaar. Na deze 4 jaar kunt u nog 3 jaar lenen. U moet dan wel ingeschreven staan als voltijdstudent. Deze lening moet u wel terugbetalen. De prestatiebeurs en lening mogen voor meerdere studies op niveau 3 en 4 ingezet worden. De Studenten OV-chipkaart valt ook onder de prestatiebeurs.

De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs eventueel aangevuld met een aanvullende beurs. Als u uitwonend bent, ontvangt u een hogere basisbeurs dan wanneer u nog bij uw ouders woont. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controleert of u recht heeft op een uitwonendenbeurs.

De prestatiebeurs in het mbo geldt niet voor:

  • studenten die voor 1 augustus 2005 voor het eerst studiefinanciering kregen voor een beroepsopleiding
  • studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend