Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

De prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaat uit een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 van het mbo, dan kun je een prestatiebeurs aanvragen. De prestatiebeurs is een lening. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de lening omgezet in een gift en hoef je dus niet terug te betalen. Je krijgt de prestatiebeurs voor 4 jaar. Na deze 4 jaar kun je nog 3 jaar lenen als je ingeschreven blijft als voltijdsstudent. Deze lening moet je wel terugbetalen. De prestatiebeurs en lening mogen voor meerdere studies op niveau 3 en 4 ingezet worden. De Studenten OV-chipkaart valt ook onder de prestatiebeurs.

Voor informatie over de hoogte van de beurs kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De prestatiebeurs in het mbo geldt niet voor:

  • studenten die voor 1 augustus 2005 voor het eerst studiefinanciering kregen voor een beroepsopleiding
  • studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend