Wat is de prestatiebeurs in het hoger onderwijs (ho)?  

Antwoord:

De prestatiebeurs is een ander woord voor studiefinanciering. De beurs is bedoeld om het behalen van een diploma of graad in het hoger onderwijs te stimuleren. Als u gaat studeren aan een universiteit of een hogeschool en u bent jonger dan 30 jaar, komt u in aanmerking voor een prestatiebeurs. De prestatiebeurs kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een Studenten OV-chipkaart. De prestatiebeurs wordt in principe uitbetaald als lening. Als u binnen 10 jaar uw diploma haalt, hoeft u deze lening niet terug te betalen. U krijgt de prestatiebeurs in de meeste gevallen voor 4 jaar. Als uw prestatiebeurs is beëindigd, maar u staat nog ingeschreven als voltijdstudent, kunt u nog 3 jaar lenen. Deze lening moet u altijd wel terugbetalen.

Basisbeurs

Als u uitwonend bent, ontvangt u een hogere basisbeurs dan wanneer u nog bij uw ouders woont. De basisbeurs voor uitwonenden heet uitwonendenbeurs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controleert of u recht heeft op een uitwonendenbeurs.

Aanvullende beurs

Als u studiefinanciering aanvraagt, kunt u direct een aanvullende beurs aanvragen. Of u recht heeft op een aanvullende beurs hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw ouders. Een aanvullende beurs is in de eerste 12 maanden direct al een gift en hoeft u dus niet terug te betalen.

Studenten OV-chipkaart

Als u recht heeft op studiefinanciering heeft u automatisch ook recht op een Studenten OV-chipkaart.

Studiefinanciering gebruiken binnen 10 jaar

U moet uw recht op studiefinanciering opnemen binnen 10 jaar nadat u voor het eerst studiefinanciering heeft ontvangen. Doet u dat niet, dan heeft u na deze 10 jaar geen recht meer op studiefinanciering.

Meer informatie

Meer informatie over de prestatiebeurs in het hoger onderwijs vindt u op de website van DUO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend