Wat is de overeenkomst voor de ouderbijdrage in het onderwijs?  

Antwoord:

De overeenkomst voor de ouderbijdrage is een schriftelijke overeenkomst die de school met u als ouder afsluit. In de overeenkomst staat wat de hoogte is van de ouderbijdrage en hoe deze bijdrage wordt besteed. De overeenkomst is 1 jaar geldig en mag pas worden afgesloten als uw kind is toegelaten op de school.

Inhoud overeenkomst ouderbijdrage

In de overeenkomst ouderbijdrage moet het volgende zijn opgenomen:

  • de hoogte van de ouderbijdrage
  • waaraan de ouderbijdrage wordt besteed
  • dat het om een vrijwillige bijdrage gaat
  • dat betaling verplicht is na ondertekenen van de overeenkomst
  • dat er een mogelijkheid is om alleen voor bepaalde voorzieningen te betalen
  • de kortingsregeling en kwijtscheldingsregeling

Meer informatie

Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids van de betreffende school.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend