Wat is de opzegtermijn bij het beëindigen van een dienstverband?

Antwoord:

Kijk eerst in uw arbeidscontract of in de CAO om te weten hoelang uw opzegtermijn is. Als hierin geen opzegtermijn staat, gelden de wettelijke opzegtermijnen. U heeft als werknemer een wettelijke opzegtermijn van een maand. De opzegtermijnen voor de werkgever hangen af van de lengte van het dienstverband:

  • Dienstverband korter dan 5 jaar: opzegtermijn is 1 maand
  • Dienstverband tussen de 5 en 10 jaar: opzegtermijn is 2 maanden
  • Dienstverband tussen de 10 en 15 jaar: opzegtermijn is 3 maanden
  • Dienstverband langer dan 15 jaar: opzegtermijn is 4 maanden

Bij de bepaling van uw dienstverband tellen ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten mee die binnen 3 maanden zijn verlengd. U mag met de werkgever een kortere of langere opzegtermijn afspreken, maar nooit langer dan 6 maanden.  Heeft uw werkgever een ontslagvergunning van UWV gekregen, dan mag hij de wettelijke termijnen met één maand verkorten. Er moet minimaal één maand overblijven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-04-2013

Stuur door aan een vriend