Wat is de opzegtermijn bij het beëindigen van een dienstverband?

Antwoord:

Kijk eerst in uw arbeidscontract of in de CAO om te weten hoelang uw opzegtermijn is. Als hierin geen opzegtermijn staat, gelden de wettelijke opzegtermijnen. U heeft als werknemer een wettelijke opzegtermijn van een maand. De opzegtermijnen voor de werkgever hangen af van de lengte van het dienstverband:

  • dienstverband korter dan 5 jaar: opzegtermijn is 1 maand
  • dienstverband tussen de 5 en 10 jaar: opzegtermijn is 2 maanden
  • dienstverband tussen de 10 en 15 jaar: opzegtermijn is 3 maanden
  • dienstverband langer dan 15 jaar: opzegtermijn is 4 maanden

Bij de bepaling van uw dienstverband tellen ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten mee die binnen 6 maanden zijn verlengd. U mag met de werkgever een kortere of langere opzegtermijn afspreken, maar nooit langer dan 6 maanden. Heeft uw werkgever een ontslagvergunning van UWV gekregen? Dan mag hij de wettelijke termijnen met één maand verkorten. Er moet minimaal één maand overblijven.

Bovendien heeft u recht op een transitie-vergoeding, die ook weer afhankelijk is van de duur van het dienstverband.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2015

Stuur door aan een vriend