Wat is de onderwijskaart in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)?

Antwoord:

Sinds 1 augustus 2011 is de onderwijskaart afgeschaft. De onderwijskaart hing t/m studiejaar 2010-2011 samen met de lesgeldplicht. Het lesgeld wordt echter vanaf 1 augustus 2011 geïnd aan de hand van gegevens in het Basisregister Onderwijsnummer.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend