Wat is de onderwijs- en examenregeling (OER) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? 

Antwoord:

Elke mbo-opleiding heeft een eigen onderwijs- en examenregeling (OER). Hierin staan de belangrijkste zaken over de inhoud van de opleiding en de examens. De OER wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

In de OER in het mbo staan in ieder geval:

  • de onderwijs- en vormingsdoelen, waaronder een omschrijving van wat u aan het eind van het studiejaar minimaal moet kunnen(eindtermen)
  • de onderwijseenheden of studieactiviteiten die bij de opleiding horen
  • de inhoud en inrichting van de opleiding, zoals de leerwegen en de inhoud en inrichting van de beroepspraktijkvorming
  • de inhoud van het examen en een omschrijving van de afzonderlijke examenonderdelen
  • de studieduur
  • de volgorde waarin de toetsen en het examen worden afgelegd, de periode waarin dit gebeurt en het aantal keer dat dit gebeurt
  • de manier waarop toetsen en het examen worden afgenomen, en de voorzieningen die zijn getroffen voor gehandicapte deelnemers
  • de manier waarop u kennis kunt nemen van schriftelijke opgaven, en de periode waarbinnen de uitslagen bekend worden gemaakt
  • de klachtenregeling
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend