Wat is de onderwijs- en examenregeling (OER) in het hoger onderwijs (ho)?

Antwoord:

In de onderwijs- en examenregeling (OER) staat informatie over het onderwijsprogramma en de examinering. Ook informatie over de kwaliteit van de opleiding staat in de OER.

Elke hogeschool en universiteit moet een OER hebben voor elke opleiding of groep opleidingen. Aan het begin van het studiejaar ontvangen alle studenten de OER.

Inhoud OER

In de OER van uw opleiding vindt u de volgende informatie:

 • de inhoud van de opleiding en van de examens
 • de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding
 • de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding
 • de studielast van de opleiding en de studiepunten die daarbij horen
 • de kennis, het inzicht en de vaardigheden die u moet hebben wanneer u uw studie afgerond heeft
 • de bewaking van de studievoortgang en de individuele studiebegeleiding
 • de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat u tentamens en examens kunt doen
 • de geldigheidsduur van een gehaald tentamen
 • hoe tentamens afgelegd worden
 • de manier waarop gehandicapte studenten hun tentamen kunnen doen
 • de openbaarheid van mondelinge tentamens
 • de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt en de mogelijkheid om af te wijken van deze termijn
 • of u inzage heeft in schriftelijke tentamens
 • of u inzage heeft in de normering van schriftelijke tentamens
 • de redenen voor vrijstelling van tentamens
 • dat het halen van een tentamen voorwaarde is voor het afleggen van een ander tentamen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2013

Stuur door aan een vriend