Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo)?  

Antwoord:

De eerste leerjaren in het voortgezet onderwijs worden de onderbouw genoemd. In het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat de onderbouw uit de eerste 2 leerjaren. In het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) zijn dit de eerste 3 leerjaren. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft via kerndoelen aan wat leerlingen in de onderbouw moeten leren. Scholen bepalen zelf hoe ze dit aanpakken.

Kerndoelen

Het ministerie van OCW heeft 58 kerndoelen opgesteld. Deze beschrijven in 7 leergebieden wat leerlingen nodig hebben om persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig te functioneren. Op basis van de kerndoelen maken scholen hun eigen onderwijsprogramma. Minstens 2/3 van de lestijd moet worden besteed aan het behalen van de kerndoelen. De overige lestijd kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld het aanbieden van beroepsgerichte programma's in het vmbo.

Toezicht onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) controleert of scholen alle kerndoelen aanbieden en of leerlingen goed worden voorbereid op de bovenbouw. Via het schoolplan en de schoolgids legt de school verantwoording af aan ouders, leerlingen en personeel.

Meer informatie

Meer informatie over de onderbouw van het voortgezet onderwijs vindt u in het dossier Onderbouw voortgezet onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-10-2015

Stuur door aan een vriend