Wat is de norm voor het aantal lesuren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?  

Antwoord:

Volgt u in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een voltijd opleiding, dan geldt de norm van 850 uren les per schooljaar. Voor deeltijdopleidingen geldt een norm van 300 uren per leerjaar. Deze normen gelden voor alle scholen en schooltypen in het mbo. 

De onderwijsactiviteiten die meetellen voor de lesurennorm zijn:

  • ingeroosterde lessen
  • beroepspraktijkvorming (bpv), zoals stage. Het moet gaan om bpv in een erkend leerbedrijf
  • studiebegeleiding
  • activiteiten buiten de onderwijsinstelling, zoals excursies of werkbezoeken

Hebt u een klacht over het aantal lesuren dat de school aanbiedt, dan kunt u dit bespreken met het schoolbestuur. Als u samen geen oplossing vindt, kunt u een brief sturen naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. Stuurt u dan een kopie van deze brief naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-04-2012

Stuur door aan een vriend