Wat is de norm voor het aantal lesuren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?  

Antwoord:

Voor een voltijdsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geldt de norm van 850 uren les per schooljaar. Voor deeltijdopleidingen geldt een norm van 300 uren per leerjaar. Gerekend wordt met een klokuur van 60 minuten. De school kan zelf de duur van de lessen bepalen, maar moet voldoen aan de geldende urennormen. Deze normen gelden voor alle scholen en schooltypen in het mbo.

De onderwijsactiviteiten die meetellen voor de lesurennorm zijn:

  • ingeroosterde lessen
  • beroepspraktijkvorming (bpv), zoals stage. Het moet gaan om beroepspraktijkvorming in een erkend leerbedrijf
  • studiebegeleiding
  • activiteiten buiten de onderwijsinstelling, zoals excursies of werkbezoeken

Hebt u een klacht over het aantal lesuren dat de school aanbiedt? Dan kunt u dit bespreken met het schoolbestuur. Als u samen geen oplossing vindt, kunt u een brief sturen naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. Stuurt u dan een kopie van deze brief naar de Onderwijsinspectie. Het adres is:

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend