Wat is de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (vo)?

Antwoord:

Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen, kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet.  De stage kan ingezet worden als één van de instrumenten waarmee scholen invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen.

Uitgangspunten

Een maatschappelijke stage bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie) of een maatschappelijk project van een bedrijf waar géén sprake is van een winstoogmerk. De school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijstijd. Dit mag verspreid zijn over verschillende schooljaren. De school is eindverantwoordelijk en bepaalt samen met de stagemakelaar, de stagebiedende organisatie en de leerling de invulling van de maatschappelijke stage.

Vrijwilligerswerk

Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-04-2016

Stuur door aan een vriend