Wat is de leerplicht? 

Antwoord:

De leerplicht houdt in dat elk kind dat in Nederland woont, naar school moet. Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. De leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Als ouder bent u verplicht uw kind in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat.

Vrijstelling van leerplicht

In uitzonderlijke gevallen kan uw kind (tijdelijk) vrijstelling van school krijgen of van inschrijving bij een school. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor vrijstelling. Uitgebreide informatie over vrijstellingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-12-2013

Stuur door aan een vriend