Wat is de kwalificatieplicht?  

Antwoord:

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag verplicht onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). De kwalificatieplicht volgt op de volledige leerplicht.

Volledig dagonderwijs

Tijdens de kwalificatieplicht moeten jongeren volledig dagonderwijs volgen. Dit betekent niet dat de jongere per se 5 dagen per week naar school moet. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken. Maar een jongere kan tijdens de kwalificatieplicht niet voltijds werken.

Vrijstelling kwalificatieplicht

Zeer moeilijk lerende jongeren en meervoudig gehandicapte jongeren kunnen worden vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Jongeren in het praktijkonderwijs zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht als ze een getuigschrift of schooldiploma hebben. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau.

De leerplichtambtenaar kan in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend