Wat is de Kindertelefoon?  

Antwoord:

De Kindertelefoon is een organisatie waar vooral vrijwilligers werken. Kinderen en jongeren kunnen hier terecht met hun vragen of problemen. De Kindertelefoon is gratis telefonisch of per chat te bereiken.

Onderwerpen Kindertelefoon

Kinderen en jongeren kunnen bij de Kindertelefoon terecht met vragen over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over seks, echtscheiding, pesten, hun ouders, geweld. De Kindertelefoon biedt advies of een luisterend oor.

Anoniem

De Kindertelefoon werkt anoniem. Kinderen en jongeren hoeven hun naam niet te zeggen. Als kinderen zich in een bedreigende situatie bevinden, kunnen ze - als ze dat willen - worden doorverbonden met een medewerker van Bureau Jeugdzorg.

Landelijk Bureau

De Kindertelefoon is een zelfstandige stichting en zijn er 7 locaties Kindertelefoon in Nederland. Het Landelijk Bureau van De Kindertelefoon zorgt voor het realiseren van alle landelijke publiciteit, projecten en beleidsvraagstukken van de Kindertelefoon. Ook worden daar de chat, het 0800 nummer en de website beheerd.

Het Landelijk Bureau Kindertelefoon is verantwoordelijk voor

  • landelijke beleidsontwikkeling,
  • belangenbehartiging op landelijk niveau,
  • coördinatie van projecten,
  • landelijke informatievoorziening,
  • publiciteit en is aanspreekpunt voor de pers.

Daarnaast heeft het bureau een aantal beheertaken:

  • beheer telecom,
  • Kindertelefoon website,
  • Kindertelefoon registratiesysteem,
  • (merk)naam Kindertelefoon en
  • financiën.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-04-2015

Stuur door aan een vriend